Dzisiaj święto polskiego samorządu. 27 maja 1990 r. po raz pierwszy wybraliśmy radnych gmin. Samorządy są bliżej ludzi, lepiej rozwiązują codzienne problemy. Widzimy, jak przez te 30 lat odmieniły się nasze miasta, miasteczka i wsie.

        W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną epidemią wirusa SARS CoV-2 odpowiedzialnego za wywoływanie choroby COVID-19, Minister Finansów zainicjował prace dotyczące nowelizacji Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Komisja Europejska ściśle powiązała rozwój i przyszłe finansowanie rolnictwa z dbaniem o środowisko.

W dniu wczorajszym opublikowany został projekt Ustawy o zmianie ustawy - o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, którego wnioskodawcą jest Minister Sprawiedliwości. Wspomniany projekt skierowany został w trybie konsultacji publicznych do Komisji Nadzoru Finansowego, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz licznych organizacji pozarządowych, w tym m.in.: Związku Banków Polskich, Business Center Club, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederacji Lewiatan oraz izb samorządu zawodowego. Termin zgłaszania ewentualnych uwag do projektu upływa w dniu 3 czerwca br.

Dąb Chrobry został uznany za pomnik przyrody 1966 r. Jego obwód wynosił ok. 992 centymetrów, wysokość 29 m. Drzewo wykiełkowało około 1250 roku - jego wiek był datowany na 760 lat.

Podkategorie