Mając na uwadze bardzo bogaty dorobek szkoleniowy, z którego słynęła Fundacja FAPA, celem Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem 14/00219/2018, jest kontynuacja organizacji wysokiej jakości szkoleń, konferencji
i seminariów.

Swoją ofertę przygotowaną pod kątem aktualnych potrzeb, kierujemy do podmiotów z sektora bankowości spółdzielczej, tj. zarządów i rad nadzorczych banków spółdzielczych, ich pracowników, rolników i przedsiębiorców będących klientami banków spółdzielczych, samorządowców oraz pracowników instytucji publicznych.  

Zależy nam szczególnie na udoskonaleniu dotychczasowych modeli kształcenia
i zaproponowaniu autorskich spotkań wychodzących naprzeciw najbardziej aktualnym potrzebom środowiska, do którego są adresowane. Zakres tematów będący przedmiotem oferty, został poprzedzony licznymi rozmowami z przedstawicielami sektora banków spółdzielczych oraz wsi i rolnictwa.

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę szkoleń otwartych i zamkniętych, konferencji oraz seminariów. Mając na względzie zapewnienie najwyższych standardów, wykładowcy i eksperci współpracujący z Fundacją, to osoby z odpowiednim wykształceniem i bogatym dorobkiem naukowym, popartym wieloletnią praktyką.

Prosimy dokonywać zgłoszeń uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.