W latach 2007-2013 WPR przeznaczyła ponad 25,1 mld EUR na sektor rolny i obszary wiejskie w Polsce, aby ustabilizować dochody rolników, zmodernizować   
i zwiększyć stabilność polskich gospodarstw rolnych oraz zabezpieczyć dostawy bezpiecznej, niedrogiej i dobrej jakości żywności dla swoich obywateli.

W ostatnich latach płatności bezpośrednie były kluczowym elementem bezpieczeństwa dla polskich rolników. Na przykład w 2014 roku około 1,3 miliona polskich gospodarstw rolnych otrzymało prawie 3 miliardy EUR na płatności bezpośrednie. Tymczasem w 2015 r. UE wydała ponad 219 mln EUR na wsparcie rynków w Polsce, skierowane głównie do sektora owoców i warzyw, a także mleka i przetworów mlecznych.

W latach 2007-2013 na wspieranie wzrostu gospodarczego i miejsc pracy na obszarach wiejskich w Polsce przeznaczono około 17,4 mld EUR z funduszy publicznych (13,4 mld EUR z UE, reszta w formie finansowania krajowego). Zostały one zainwestowane w szereg różnych działań wspierających produkcję rolną za pośrednictwem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wpłynęły korzystnie na obszary wiejskie w Polsce, zachowując jednocześnie ich różnorodność i wzmacniając siłę ekonomiczną, bogactwo kulturowe i spójność społeczną.

Fundusze na rozwój obszarów wiejskich wsparły:

  • włączenie się do zawodu ponad 39 000 młodych rolników (całkowita wartość inwestycji publicznych przekroczyła 766 milionów EUR);
  • zmodernizowano ponad 58 000 gospodarstw rolnych, generując inwestycje o wartości ponad 2,5 miliarda EUR;
  • objęto wsparciem rolników dotkniętych powodzią i innymi klęskami żywiołowymi i klimatycznymi, pomagając im w przywróceniu działalności rolniczej;
  • zainwestowano ponad 1,6 mld EUR w usługi dla ludności wiejskiej, a 580 mln EUR w „odmłodzenie” około 3 700 wsi.

Fundusze rozwoju obszarów wiejskich zachęcały również do opracowania bardziej zrównoważonego modelu rolnictwa:

  • prawie 138 000 gospodarstw (około 2,8 miliona ha) zobowiązało się do stosowania  bardziej przyjaznych dla środowiska technik upraw;
  • 925 000 gospodarstw (o powierzchni 8,6 miliona ha) otrzymało wsparcie w kontynuowaniu działalności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.