Copa-Cogeca - europejska organizacja zrzeszająca związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, reprezentująca interesy rolników w UE organizuje w dniach 10-12 października 2018 r. w Linz w Austrii kongres europejskich rolników pod hasłem „Wyżywić Europę Jutra”.

Do przyszłych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. będą toczyć się strategiczne debaty wpływające na przyszłość UE i jej polityk. Szczególne znaczenie będą miały dyskusje m.in. na temat przyszłego budżetu Unii i przyszłej WPR. Inne, niezakończone jeszcze procesy, takie jak Brexit czy międzynarodowe dwustronne negocjacje handlowe również odegrają determinującą rolę w dyskusjach politycznych.

W związku z tymi wydarzeniami celem Kongresu będzie podjęcie tematu przekucia wyzwań, przed jakimi staje UE, a w szczególności branża rolnicza, na możliwości pozwalające na stworzenie bardziej zrównoważonego, konkurencyjnego i rentownego sektora rolnego w UE. Zostanie poruszona również kwestia miejsca europejskiego rolnictwa w świecie, w kontekście zobowiązań środowiskowych i klimatycznych, innowacji i handlu.

Rolnicy starają się zapewnić europejskim konsumentom bezpieczne, wysokiej jakości produkty spożywcze po przystępnych cenach, dbając jednocześnie o status środowiskowy UE, tworząc miejsca pracy i zapewniając wzrost gospodarczy. W Kongresie będą uczestniczyli m.in. Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz Czesław Siekierski przewodniczący komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Parlamencie Europejskim.