Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący zmniejszenia wydatków na wsparcie dla rolników w roku budżetowym 2019 w celu sfinansowania rezerwy kryzysowej. 

Propozycja w zakresie dyscypliny finansowej jest podejmowana co roku i zmniejsza wydatki w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) - w szczególności płatności bezpośrednich finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) - w celu odłożenia 400 mln EUR na pokrycie potencjalnych kryzysów na rynkach rolnych.

Wniosek dotyczący 2019 r. ma na celu zmniejszenie płatności bezpośrednich w ramach WPR o 1,42%. Oszczędzone środki zostaną wykorzystane jako rezerwa kryzysowa w wysokości 468,7 mln EUR (w cenach bieżących), udostępniona w budżecie na 2019 r. Stawka jest nieco wyższa od tej stosowanej w 2018 r. w wysokości 1,39%, co pozwoliło na rezerwę w wysokości 459,5 mln EUR.

Oprócz tworzenia rezerwy kryzysowej każdego roku, mechanizm dyscypliny finansowej może być również wykorzystywany w celu zapewnienia, że wydatki EFRG pozostają w ramach rocznych limitów uzgodnionych w ogólnych siedmioletnich ramach finansowych UE. Obecne szacunki dotyczące płatności bezpośrednich i wydatków związanych z rynkiem na 2019 r. sugerują jednak, że mieszczą się one w uzgodnionym limicie, a zatem obecna propozycja w zakresie dyscypliny finansowej nie przewiduje żadnej redukcji w tym celu.

Zgodnie z prawodawstwem WPR, kwoty uzyskane z dyscypliny finansowej, które są dostępne w budżecie EFRG na koniec roku budżetowego, w tym rezerwy kryzysowej, muszą zostać zwrócone rolnikom. Od momentu ustanowienia rezerwy kryzysowej w 2014 r. nigdy nie trzeba było jej wykorzystywać, a pieniądze, które odkładano co roku, zostały ponownie udostępnione rolnikom.