Rolniczy, którzy chcą założyć firmę, mogą powalczyć o dotacje na nowych, korzystnych zasadach.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wprowadziła zmiany w udzielaniu unijnego wsparcia dla młodych przedsiębiorców. Zwiększyła kwotę premii i uzależniła ją od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w firmie. Dotychczas w konkursie można było otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. Teraz będzie to 150 tys. zł, jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy. Natomiast w przypadku dwóch lub co najmniej trzech miejsc pracy rolnik otrzyma odpowiednio 200 tys. zł i 250 tys. zł.

Pieniądze pochodzą z poddziałania 6.2 „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” programu Rozwój Obszarów Wiejskich. ARMiR będzie wypłacała premię w dwóch ratach. Pierwszą — w wysokości 80 proc. — rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy. Będzie miał na to dziewięć miesięcy. Pozostałe 20 proc. premii wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu.

Warto podkreślić, że 70 proc. wsparcia przedsiębiorca musi wydać na inwestycje w środki trwałe, w tym m.in. zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia. Natomiast pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane ze startem biznesu.

Nowością w konkursie jest szerszy krąg osób uprawnionych do premii. Wśród nich są objęci ubezpieczeniem w KRUS rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy. Ponadto na liście beneficjentów mogą znaleźć się osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o premię miały zawieszoną pozarolniczą działalność gospodarczą.

ARMiR chce, aby mieszkańcy wsi otwierali przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. sprzedażą kwiatów, roślin, nasion, nawozów i zwierząt domowych. Mile widziani są również producenci mebli, wyrobów z drewna i firmy świadczące usługi turystyczne.

Wnioski o premię będzie można składać od 30 września do 29 października.

 

Zródło: Puls Biznesu - Dorota Zawiślińska