W dniu 31.07.2018 r. w siedzibie Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, odbyło się szkolenie nt. „Dotacje dla sektora MSP ze środków UE”.

W ramach szkolenia omówiono Regionalne Programy Operacyjne, Program Inteligentny Rozwój, w tym wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, ochrona własności przemysłowej. Omówiono także aspekt ryzyka bankowego w odniesieniu do dotacji dla MSP od powstania wniosku po jego ocenę, wykonanie i rozliczenie projektu.

Szkolenie prowadzone przez p. Lidię Jastrzębską zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników.