W dniu 19.07.2018 r. w siedzibie Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, odbyło się szkolenie nt. „Możliwości udziału Banków Spółdzielczych w programach finansowanych ze środków krajowych oraz programów ramowych UE na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zasad i praktycznych aspektów udzielania kredytów z gwarancjami BGK (nowe gwarancje - KFG, PLD - zmiany po 1 lipca br. PLG COSME, FG POIR) oraz ich obsługa w zakresie sprawozdawczości do BGK”.

W ramach szkolenia omówiono aspekty sprzedażowe, w tym przedstawiono możliwości udziału Banków Spółdzielczych w programach finansowanych z udziałem środków krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem portfelowych linii gwarancyjnych BGK (m.in. PLD, KFG, PLG COSME, FG POIR) oraz w ramach programów ramowych UE na lata 2014-2020, a także  zaprezentowano zasady zabezpieczania kredytów gwarancjami PLD, KFG, PLG COSME, FG POIR, omówiono także proces ubiegania się o finansowanie oraz gwarancje.

W ramach aspektów systemowych omówiono obsługę kredytów objętych gwarancją w ramach portfelowych linii gwarancyjnych w zakresie sprawozdawczości do BGK (m.in. PLD, PLG COSME, FG POIR), zasadę działania kalkulatorów dla Banków Kredytujących wspomagających wyliczanie prowizji, sposób liczenia opłat prowizyjnych oraz omówiono najczęściej popełniane błędy podczas obsługi kredytów w systemie sprawozdawczym.

Szkolenie prowadzone przez p. Roberta Rasińskiego i p. Aleksandrę Klewicz zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników.