Cena szkolenia za osobę: 300zł + 23% VAT, termin szkolenia: 19.07.2018 godz. 10.00

 

Możliwości udziału Banków Spółdzielczych w programach finansowanych ze środków krajowych oraz programów ramowych UE na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zasad i praktycznych aspektów udzielania kredytów z gwarancjami BGK (nowe gwarancje - KFG, PLD - zmiany po
1 lipca br. ,PLG COSME, FG POIR) oraz ich obsługa w zakresie sprawozdawczości do BGK

 

Termin szkolenia: 19.07.2018 r.

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • Członków Zarządu Banku
 • Kierujących i pracowników komórek zarządzających ryzykiem kredytowym
 • Kierujących i pracowników komórek ds. ryzyka kredytowego
 • Kierujących oddziałami banku
 • Pracowników odpowiedzialnych w Oddziałach Banku za monitoring należności kredytowych

Program szkolenia:   

I cześć - aspekty sprzedażowe (prowadzący: Robert Rasiński)

 • Przedstawienie możliwości udziału Banków Spółdzielczych w programach finansowanych z udziałem środków krajowych,
 • ze szczególnym uwzględnieniem portfelowych linii gwarancyjnych BGK (m.in. PLD, KFG, PLG COSME, FG POIR) oraz w ramach programów ramowych UE na lata 2014-2020.
 • Prezentacja zasad zabezpieczania kredytów gwarancjami PLD, KFG, PLG COSME, FG POIR.
 • Omówienie procesu ubiegania się o finansowanie oraz o gwarancje.

II część - aspekty systemowe (prowadząca: Aleksandra Klewicz)

 • Obsługa kredytów objętych gwarancją w ramach portfelowych linii gwarancyjnych w zakresie sprawozdawczości do BGK (m.in. PLD, PLG COSME, FG POIR).
 • Omówienie zasada działania kalkulatorów dla Banków Kredytujących wspomagających wyliczanie prowizji.
 • Opłaty prowizyjne: sposób liczenia, jak uniknąć dodatkowych opłat przez Klienta.
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas obsługi kredytów w systemie sprawozdawczym.

Cele szkolenia:

 • Zdobycie merytorycznej wiedzy w obsłudze kredytów objętych gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, PLG  COSME i FG POIR.
 • Wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów w ramach sprawozdawczości do BGK.

Korzyści:

 • Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej obsługi kredytów objętych gwarancją w ramach portfelowych linii gwarancyjnych BGK oraz wiedzy nt. aktualnego finasowania w ramach programów ramowych UE na lata 2014-2020. Wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów podczas obsługi tych kredytów w zakresie sprawozdawczości do BGK.

Metodyka:  

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu i sesji AMA. Prowadzący
w trakcie trwania całego szkolenia zaprasza uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z tematyką szkolenia. Całość wsparta prezentacją multimedialną w programie MS PowerPoint.

Szkolenie prowadzić będą:

Robert Rasiński: wieloletni pracownik bankowości spółdzielczej, instytucji współpracujących
z sektorem spółdzielczym. Dyrektor departamentów produktowych.

Aleksandra Klewicz: pracownik Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny za rozwiązania systemowe i sprawozdawczość w zakresie zabezpieczeń kredytów gwarancją i poręczeniem oraz za sprawozdawczość do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.