Cena szkolenia za osobę: 300zł + 23% VAT, termin szkolenia: 31.07.2018 godz. 10.00

 

 Dotacje dla sektora MSP ze środków UE 

Termin szkolenia: 31.07.2018 r.

 

Szkolenie dedykowane jest dla:

 

 • Członków Zarządu banków.
 • Pracownicy komórek kredytowych.
 • Kierujących i pracowników komórek zarządzających ryzykiem kredytowym.
 • Kierujących i pracowników komórek ds. ryzyka kredytowego.
 • Kierujących oddziałami banku.
 • Pracowników odpowiedzialnych w Oddziałach Banku za monitoring należności kredytowych.

Program szkolenia:   

 • Regionalne Programy Operacyjne – wspólne zasady
 • Program Inteligentny Rozwój:
  • Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
  • Kredyt na innowacje technologiczne
  • Ochrona własności przemysłowej
 • Ryzyko Bankowe, a dotacja dla MSP - Jak powstaje wniosek
 • Badania na rynek – wdrożenie innowacyjnych technologii w firmie,

ocena  wniosku/projektu do wykonania i rozliczenia

 • wybór wykonawcy – procedury zapytań ofertowych.

 

Metodyka: dyskusja, warsztaty - studium przypadku, prezentacja

Szkolenie prowadzić będzie: Lidia Jastrzębska - Certyfikowany Doradca Biznesowy – Coach, Ekonomista, Bankowiec, Analityk finansowy, Akredytowany Doradca Funduszy UE. Ponad 20 lat współpracowała z firmami z różnych branż wspierając firmy w procesie pozyskiwania technologii od projektowania, analiz, opracowania biznes planów, wniosków, również z dotacją UE. Pomagała także   w transferze technologii, doradztwie technologicznym i patentowym, pośredniczyła w kontaktach z twórcami technologii, uczestniczyła w certyfikacji innowacyjności np. z Jednostkami Badawczymi, Centrami Transferu Technologii, Klastrem Nanotechnologii w zakresie innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin.