Cena szkolenia za osobę: 300zł + 23% VAT, termin szkolenia: 17.07.2018 godz. 10.00

 

Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w kredytowaniu rolnictwa

Termin szkolenia: 17.07.2018 r.

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • Członków Zarządu Banku.
 • Kierujących i pracowników komórek zarządzających ryzykiem kredytowym.
 • Kierujących i pracowników komórek ds. ryzyka kredytowego.
 • Kierujących oddziałami banku.
 • Pracowników odpowiedzialnych w Oddziałach Banku za monitoring należności kredytowych.

Program szkolenia:   

 • Pomoc publiczna w rolnictwie.
 • Pojęcie pomocy publicznej.
 • Rodzaje pomocy publicznej – kredyty, gwarancje , poręczenia , pomoc ad hoc.
 • Kredyty udzielane w ramach pomocy publicznej – obecnie funkcjonujące linie kredytowe oraz nowe planowane do wdrożenia.
 • Przesłanki skutkujące zwrotem pomocy publicznej – jak uniknąć problemów?
 • Inna poza kredytowa pomoc publiczna udzielana w rolnictwie – co „zadłuża” klienta banku?
 • Kumulacja pomocy publicznej oraz możliwości łączenie pomocy publicznej
  ze środkami unijnymi.
 • Pojęcie pomocy de minimis.
 • Maksymalna kwota pomocy de minimis – ustalanie limitu pomocy de minimis.
 • Rodzaje pomocy de minimiw rolnictwie – kredyty, poręczenia, gwarancje, pomoc ad hoc.
 • Kredyty udzielane w ramach pomocy de minimis - obecnie funkcjonujące linie kredytowe oraz nowe planowane do wdrożenia.
 • Przesłanki skutkujące zwrotem pomocy de minimis.
 • Inna poza kredytowa pomoc udzielana w formule pomocy de minimis –
  pomniejsza limit kredytobiorcy?
 • Kumulacja pomocy de minimis.
 • Przesłanki skutkujące zwrotem pomocy de minimis.
 • Wzorcowy tryb postępowania z kredytem udzielonym w ramach pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Metodyka: Szkolenie prowadzone w interaktywnej formie – prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia zaprasza uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z tematyką szkolenia. Całość wsparta prezentacją multimedialną w programie
MS Powerpoint.

Szkolenie prowadzić będzie: Beata Andrzejewska - specjalista w zakresie pomocy publicznej
w rolnictwie. Doświadczenie w zakresie kredytowania rolnictwa zdobywała także w Mazowieckim Banku Regionalnym, jak również w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadzorując zadania związane
z udzielanie pomocy publicznej w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych.  Uczestniczy
w grupach roboczych i zespołach przy Związku Banków Polskich związanych z pomocą publiczną w sektorze agro.