W dniach 18-22.09.2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu odbył się Międzynarodowy Kongres Prawa Rolnego. Organizatorami Kongresu była Katedra Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów. 

Tematem przewodnim Kongresu były „Współczesne wyzwania prawa rolnego – między globalizacją, regionalizacją i lokalnością”. Zakres tematyczny prezentowany przez prelegentów był bardzo szeroki. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. współczesne wyzwania prawa rolnego, zrównoważony rozwój, zmiana klimatu i prawo gospodarcze, globalizacja, regionalizacja i lokalność, współczesne wyzwania stojące przed polityką rolną, porównanie lokalnych i regionalnych rynków wiejskich w wybranych krajach, przyszłość dla wspólnej polityki rolnej UE. Tematyka Kongresu jest przedmiotem zainteresowania agrarystów na całym świecie, a zatem obrady Kongresu umożliwiły nie tylko pogłębienie łączących się z tym problemów, poznanie ich rozwiązywania w różnych państwach, ale również przeprowadzenie badań prawno-porównawczych.

Wśród zacnych uczestników Kongresu znaleźli się prawnicy agraryści z różnych części świata, co pozwoliło na sformułowanie wniosków, co do kierunku rozwoju prawa rolnego
i jego konkretnych postanowień ze względu na współczesne wyzwania, którym to prawo powinno sprostać, ujmowanym w perspektywie globalnej, regionalnej i lokalnej.