Do końca grudnia tego roku, z inicjatywy Ministra Finansów, trwa okres zgłaszania uwag w ramach rozpoczętych w dniu 17 grudnia br. uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego projekt będzie oddziaływał na trzydzieści cztery banki w formie spółek akcyjnych, pięćset pięćdziesiąt banków spółdzielczych oraz jeden bank państwowy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał, w dniu 12 grudnia tego roku Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Wspomnianą ustawę wniesiono do parlamentu na początku października tego roku, w postaci projektu z inicjatywy jego wnioskodawcy, tj. Ministra Finansów.

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, wspierała inicjatywę, Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w organizacji XI Międzynarodowego Forum Finansowo-Bankowego pod tytułem „Finanse – Biznes – Edukacja - Doświadczenia w krajach Europy Środkowo–Wschodniej”.

Dla większości nieprzetworzonych produktów spożywczych prawo unijne wprowadziło wymóg podawania kraju pochodzenia obowiązujący jednakowo we wszystkich państwach UE. Obowiązkowe podawanie kraju pochodzenia wymagane jest na podstawie przepisów unijnych dla :

W dniu 13 grudnia br., zgodnie z porządkiem obrad 68 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie rozpatrzona Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.