Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczyło nowe obszary ONW, które już w tym roku zastąpią dotychczasowe. Chociaż całkowita powierzchnia objęta ONW wzrośnie, są regiony, które tracą status obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Zmiany dotyczą przede wszystkim dotychczasowych obszarów z ograniczeniami naturalnymi, czyli tzw. ONW typu nizinnego ( I i II strefa).

Bez większych zmian pozostają natomiast zasady wyznaczania ONW w typie górskim i podgórskim.

To, co zmieniło się w podejściu do ONW to fakt, że tym razem do ONW zaliczono także grunty rolne położone w granicach miasta. To zmiana korzystna dla wielu rolników z gmin miejsko-wiejskich.

Część dotychczasowych nizinnych obszarów ONW utraci swój status i prawo do wsparcia, ponieważ z nowych kryteriów wyznaczenia ONW wyłączono wskaźniki społeczne (niska gęstość zaludnienia i udział ludności powiązanej z rolnictwem), które dotychczas decydowały o ich zaliczeniu do ONW. Teraz z ONW wyłączone będą obszary, gdzie niska gęstość zaludnienia jest często powiązana z dużym udziałem lasów, jezior w strukturze użytkowania gruntów, lub z dużymi kompleksami powierzchni użytków rolnych (duże gospodarstwa).  W skali kraju z tego powodu status obszaru ONW utraci nieco ponad 800 tys. ha użytków rolnych.

Jednak resort rolnictwa znalazł sposób, aby część obszarów, które utracą status ONW włączyć jednak do pomocy. Wyodrębniono nową kategorię ONW: „typ specyficzny”. Ta kategoria ONW została wyodrębniona w oparciu o kryteria krajowe dotyczące głównie walorów przyrodniczo - turystycznych. Dotyczą one głównie gruntów o słabej przydatności rolniczej, użytków rolnych znajdujących się na obszarach z dużym udziałem lasów, jezior i trwałych użytków zielonych w strukturze użytkowania gruntów (w tym część obszarów  o niskiej gęstości zaludnienia). Rozwiązanie takie skutkuje przywróceniem statusu ONW pewnej części tych obszarów, jednocześnie obejmuje wsparciem ONW nowe tereny, które dotychczas nie były uprawnione do pomocy. W ostatecznym rozrachunku powierzchnia ONW w typie specyficznym wzrośnie o ponad 1,2 mln ha. Dlatego w skali kraju powierzchnia obszarów ONW powiększy się o prawie 500 tys. ha.

Dla rolników, których grunty zostaną wyłączone z obszarów ONW przewidziano płatności przejściowe. Pieniądze na ten cel zarezerwowano w PROW 2014-2020 i mają być one wypłacone w 2019 i 2020 r.

Zródło: Grzegorz Ignaczewski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.