Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w ramach realizowanego przedsięwzięcia naukowego „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii” przygotowała publikację pt. „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo” pod red. naukową Piotra Gołasy.

Ideą, która przyświecała przygotowaniu podręcznika było przygotowanie podręcznika o charakterze interdyscyplinarnym, będącego próbą kompleksowego podejścia do zagadnień związanych z tematyką OZE.

Aby zadośćuczynić faktycznym potrzebom, odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości, zakres zagadnień poruszonych w podręczniku został uzgodniony poprzez szeroko prowadzone konsultacje z przedstawicielami świata nauki, przedsiębiorcami, przedstawicielami władz samorządowych, a zwłaszcza obywatelami, którzy z dostępnych rozwiązań będą w przyszłości korzystać.

W wyniku prowadzonych uzgodnień w publikacji zawarto zagadnienia dotykające rozmaitych obszarów mających wpływ na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Polsce
tj. kwestii prawnych, ekonomicznych, technicznych i społecznych. Podręcznik przytacza regulacje prawne, wyjaśnia kwestie organizacyjne, porusza zagadnienia ekonomiczne, tłumaczy procedury administracyjne, objaśnia wymagania dla inwestycji etc.       

 

Podręcznik może służyć samorządom do popularyzowania idei zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym i realnego wspierania społeczności lokalnych w jej inicjatywach tworzenia źródeł energii odnawianej. Może stanowić podstawę programową dla organizowanych przez władze gminne spotkań informacyjnych, stanowić źródło wiedzy dla

mieszkańców, miejscowych liderów opinii publicznej, szkół zawodowych itd.

 

„Podręcznik…” wydany został w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie e-booka (do pobrania). Taka forma (e-book) sprawia, że Podręcznik (…)” dostępny jest dla każdego. Może być wykorzystywany przez   władze   samorządowe,   nauczycieli,   szkoleniowców,   uczniów czy  studentów.

Zachęcamy do pobierania podręcznika w formie e-booka i wyrażamy  nadzieję, że  jego zakres  tematyczny i  zawarte  w  nim  treści pozwolą Państwu na realizację celów, dla których zechcieliście z niego skorzystać.